Bao PP dệt đựng hóa chất, phụ gia

  • Bao PP dệt đựng hóa chất, phụ gia

Giá tiền: Liên hệ

Chi tiết

Công ty Bao Bì Nhật Tiến chuyên sản xuất in ấn bao PP dệt đựng hóa chất, phụ gia

Bao PP đựng hóa chất thường có 2 loại:

Loại 1: Loại bao PP dệt trơn, không in thông tin và màu sắc gì lên trên bao.   

Loại 2: Loại bao PP dệt có in thông tin (logo, tên cty, địa chỉ, điện thoại, fax và hình ảnh tượng trưng

Sản phẩm khác